นโยบายการประกัน FWD ทำงานอย่างไร

ประกัน FWD

ประกัน FWD ดีไหม

การประกัน FWD มีความหมายเหมือนกันกับคนจำนวนมากที่แบ่งปันความเสี่ยงของการสูญเสียที่คาดว่าจะได้รับจากอุบัติเหตุที่คาดคะเน ที่นี่ผู้ประกันตนทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสูญเสีย ตัวอย่างเช่น หากคุณอดัมซื้อรถใหม่และต้องการทำประกันรถให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เขาจะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันผ่านตัวแทนประกันหรือนายหน้าประกัน FWD โดยจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย ทันทีที่นายอดัมจ่ายเบี้ยประกันภัยบริษัทประกัน

จะออกกรมธรรม์ประกัน FWD หรือเอกสารสัญญาให้เขา

ในนโยบายนี้ บริษัทประกันจะวิเคราะห์ว่าจะจ่ายค่าเสียหาย/ความสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นกับรถของคุณอดัมอย่างไร อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่คุณอดัมสามารถซื้อกรมธรรม์ประกัน FWD และจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันของเขาได้ ผู้คนจำนวนมากในหลายพันคนก็ทำแบบเดียวกันเช่นกัน บุคคลใดในบุคคลเหล่านี้ที่เป็นผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนเรียกว่าผู้เอาประกันภัย โดยปกติคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่เคยมีอุบัติเหตุรูปแบบใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้ประกันตนจะจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้กับพวกเขา

หากนายอดัมและคนอื่นๆ อีกสองสามคนประสบอุบัติเหตุ/สูญเสียในรูปแบบใดๆ บริษัทประกัน FWD จะจ่ายเงินให้ตามกรมธรรม์ของพวกเขา ควรสังเกตว่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายโดยผู้ประกันตนหลายพันคนเหล่านี้เป็นมากกว่าการชดเชยความเสียหาย/ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกันตนเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นเงินที่เหลือจำนวนมาก (จากเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บหลังจากชำระค่าชดเชย) จะถูกนำไปใช้โดยผู้ประกันตนดังนี้

ประกัน FWD ที่นายอดัมทำกับรถใหม่แล้ว

เขายังสามารถตัดสินใจทำประกันตัวเองได้อีกด้วย สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และเรียกว่าการประกันชีวิตหรือการประกัน ประกัน FWD เป็นการประกันกับความแน่นอนหรือบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ความตาย มากกว่าสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ประเด็นของการประกันชีวิตถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชีวิตและธุรกิจของมนุษย์

ประกันชีวิตให้การคุ้มครองธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง และยังให้แรงจูงใจบางประการแก่พนักงานที่มีทักษะซึ่งตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรของคุณ ประกัน FWD เป็นการประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยและจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์นี้สามารถเป็นธุรกิจของคุณได้ในกรณีของพนักงานหลัก หุ้นส่วน หรือเจ้าของร่วม ในบางกรณี ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นญาติสนิทหรือใกล้ชิดหรือไกลกัน ผู้รับผลประโยชน์ไม่จำกัดเพียงคน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://phoenixfwd.com/

 

This entry was posted in บริการ, ประกัน FWD. Bookmark the permalink.

Comments are closed.