เมื่อใดควรขอปรึกษากฎหมายในคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล

 

มื่อต้องขอปรึกษากฎหมาย นั่นหมายถึงการจ้างทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความต้องการเฉพาะของคุณ (เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์) มันง่ายที่จะบอกว่าคุณควรจ้างทนายความเสมอ แต่ความจริงก็คือคุณไม่จำเป็นต้องจ้างทนายความเสมอไป ในทางกลับกัน ในหลายคดีความ การขาดทนายความนำไปสู่ปัญหาสำคัญบางประการ นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้จะช่วยคุณ

ปรึกษากฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลหลายๆ คดี

มีทางออกที่ง่าย บางครั้งคุณได้รับข้อเสนอทันทีจากจำเลยหรือผู้ประกันตน คุณอาจตัดสินใจที่จะรับมันและละทิ้งการต่อสู้ทางกฎหมาย แต่คุณอาจจะได้รับมากขึ้น เมื่อคุณได้รับข้อเสนอ อย่าตัดสินใจโดยปราศจากที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เหมาะสม ใช่ มีบางครั้งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่มีทนายความ และบางครั้งการตกลงกันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มลงนามในสิ่งต่างๆ อย่างน้อยก็ควรปรึกษากับทนายความ เมื่อคุณอาจไม่ต้องการทนายความมีบางครั้งที่ไม่ต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมาย กล่าวคือ อุบัติเหตุเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หากรถของคุณถูกปิดท้ายในขณะที่คุณจอดรถ

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีทนายความหรือคดีความ ในกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลเล็กน้อย ซึ่งแทบไม่ได้ทำอันตรายต่อคุณเลย ไม่จำเป็นต้องให้ทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อคุณต้องการที่ปรึกษากฎหมาย อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่คุณต้องการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หากคุณได้รับข้อเสนอการระงับข้อพิพาท คุณจะทราบได้อย่างไรว่าเพียงพอหรือไม่ คุณจะไม่รู้ว่าข้อเสนอนั้นยุติธรรมหรือไม่ หรือหากคุณปฏิเสธว่าจะชนะในศาลได้อย่างไร และถึงแม้จะได้เงินมาเท่าไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับข้อเสนอเสมอไป บางครั้งคุณต้องชนะในศาล และคุณต้องการทนายความ

เพื่อรับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์

หากคุณได้รับข้อเสนอการชำระบัญชี พวกเขาใช้ 25% ถึง 30% ของการชำระเงิน หากคุณไปทดลองใช้งาน มันอาจจะมากกว่า 30% ถึง 40% ของค่าตอบแทน นี้อาจดูเหมือนมาก แต่ทนายความที่ถูกกว่าหรือไม่มีทนายความก็ไม่อาจนำไปสู่การไม่มีเงินได้ มันเหมือนกับการขึ้นศาลในความผิดที่คุณไม่ได้ก่อ ปรึกษากฎหมายมีค่ามากในการพิสูจน์ว่าคุณสมควรได้รับค่าชดเชย เว้นแต่คุณจะเป็นทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคล ให้พิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้รับเงินได้เร็วแค่ไหน น่าเสียดายที่การที่จำเลยเปิดสมุดเช็คต้องใช้เวลาพอสมควร ในกรณีเล็กน้อย คุณอาจได้รับเงินภายในเวลาไม่กี่วัน ในการตั้งถิ่นฐาน คุณอาจได้รับเงินภายในเวลาไม่กี่เดือนหากไม่ใช่สัปดาห์ แต่ถ้าคดีของคุณเข้าสู่การพิจารณาคดี ก็อาจใช้เวลาหลายเดือนเป็นหลายปี ขึ้นอยู่กับรัฐและความแออัดของศาล ข่าวดีก็คือคดีความบาดเจ็บส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการตัดสินจากศาล ปรึกษากฎหมายและหากบังเอิญไปขึ้นศาล ทนายความของคุณสามารถหาเงินได้

 

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.