Category Archives: เทคโนโลยี

เหตุผลของการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญมากกับการทำธุรกิจ เกือบทุกะุรกิจนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลของการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 1. เพื่อให้ธุรกิจของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้จำนวนเป็นร้อยล้านคนจากทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวทุกปี ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทุกคนไม่ควร มองข้ามตลาด และช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ เช่นนี้ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง สถานประกอบการ เวลาทำการของธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่รู้จักคุณประโยชน์ข้อนี้ จึงอดใจไม่ได้ ที่จะต้องพัฒนาธุรกิจ ของตนเอง โดยอาศัยคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตในการเตรียมความพร้อม ให้บริการทาง อินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ก่อนที่คู่แข่งของตนเองจะจับจองผูกใจลูกค้าไว้หมดแล้ว 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจการค้า การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ผู้ให้บริการ ด้านต่างๆ แก่บริษัท เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก วิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ นักธุรกิจใช้ในการ สร้างความสัมพันธ์และ … Continue reading

Posted in เทคโนโลยี | Tagged , | Comments Off on เหตุผลของการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับธุรกิจ

ในปัจจุบันไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไอที เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ แต่การนำไอทีเข้ามาใช้งานในธุรกิจผู้ประกอบการ จำเป็นต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากการดำเนินการด้านไอที เช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าฝึกอบรมพนักงาน ต่าง ๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ที่จะผสานกับการใช้งานในระบบไอทีเพื่อนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจ หรือการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันโดยใช้ไอที เช่น การนำระบบบริหารการจัดการมาใช้ในการช่วยลดต้นทุน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการประมวลผลผ่านการเก็บรวบรวมและ วิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรม คู่แข่งและการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการยากที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสามารถจัดหาค่าใช้ จ่ายหรืองบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจ ส่วนด้านภาครัฐก็ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบบัญชี ระบบการจัดการ … Continue reading

Posted in เทคโนโลยี | Tagged | Comments Off on ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับธุรกิจ